ANTEK KRÓLIKOWSKI wziął udział w kampanii reklamowej dla fundacji Avalon.