Avalon Extreme | Dane osobowe
Avalon Extreme | Dane osobowe
17328
page-template-default,page,page-id-17328,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Zależy nam na Pani/Pana zaufaniu i poczuciu, że wszystkie informacje jakie nam Pani/Pan podajecie są bezpieczne. Właśnie dlatego pozwalamy sobie przedstawić Pani/Panu krótką informację na temat przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych oraz Państwa prawach z tym związanych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected] . Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected] .

 

Pani/Pana dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody mogą być przetwarzane w celu:

 • Realizacji celów statutowych Fundacji
 • Obsługi zawartych umów
 • Rekrutacji i zatrudnienia
 • Organizacji imprez i konkursów

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:

 • Zgoda na przetwarzanie danych
 • Realizacja umowy
 • Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych
 • Obowiązek prawny ciążący na administratorze
 • Ochrona Pana / Pani żywotnych interesów

Pani/Pana dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane będą:

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Do czasu wypełnienia celu przetwarzania
 • Do czasu realizacji umowy oraz wygaśnięcia prawa do roszczeń
 • Zgodnie z udzieloną zgodą
 • Do czasu cofnięcia zgody

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Podmiotom świadczącym nam usługi księgowe,
 • Podmiotom świadczącym nam usługi IT,
 • Podmiotom świadczącym nam usługi bankowe,
 • Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • Podmiotom współpracującym (zgodnie z udzieloną zgodą),
 • Na życzenie, podmiotom wskazanym przez osobę, której dane dotyczą

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

 

Przysługuje Panią/Pana prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W takim przypadku proszę skontaktować się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej lub wysyłając stosowne żądanie na adres email: [email protected]

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Przykładowy formularz kontaktu znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem:  https://avalonextreme.pl/wp-content/uploads/2018/05/Formularz-wniosku-korzystanie-z-praw-przysługujących-osobie.pdf

 

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Panią/Pana zgody, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla Fundacji AVALON do realizacji umowy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest wymogiem ustaw takich jak:

 • Kodeks pracy
 • Ustawa o rachunkowości

 

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Nie będziemy poddawać Pani/Pana profilowaniu.

 

zobacz więcej