„Aktywni w sporcie i w życiu” – Fundacja Avalon zrealizowała ważny projekt

Crossfit

Fundacja Avalon, przy dofinansowaniu ze środków PFRON, wprowadziła w życie projekt, który realnie pomógł zwiększyć aktywność sportową (i nie tylko!) osób z niepełnosprawnością. Tym bardziej jesteśmy dumni, że w czasach pandemii i izolacji mogliśmy realizować w sposób ciągły i cykliczny treningi sportowe dla OzN, poprawiające ich aktywność fizyczną i całościową jakość ich życia. 

Sport to zdrowie 

W ramach kierunku pomocy 2: „Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” nasi wykwalifikowani trenerzy z doświadczeniem w pracy z OzN prowadzili bezpłatne zajęcia rugby na wózkach i treningi kondycyjnosiłowe. Co więcej, uczestnicy ćwiczeń korzystali z bezpłatnego wsparcia fizjoterapeuty czy treningów motorycznych, a także mieli możliwość konsultacji z psychologiem sportowym. Ale to nie wszystko! Podczas treningów uczestników wspierali wolontariusze, którzy z ogromnym zaangażowaniem pomagali OzN pokonywać kolejne etapy ćwiczeń i systematycznie zwiększać ich sportową aktywność. 

Wyjątkowe i nowoczesne miejsca treningowe 

Początkowo treningi kondycyjnosiłowe prowadzone były w klubie sportowym LAAB przy PGE Narodowym w Warszawie. W listopadzie ubiegłego roku zostały przeniesione do nowoczesnej sali rehabilitacyjnotreningowej, mieszczącej się w siedzibie Fundacji Avalon przy ul. Domaniewskiej 50A na Mokotowie. Z kolei zajęcia rugby na wózkach odbywały się w Centrum Sportowym w Raszynie. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu, uczestnicy treningów rugby otrzymywali również zwroty za dojazdy do miejsca ćwiczeń, a także zakupiono również stroje sportowe i niezbędny sprzęt. 

Liczby mówią same za siebie 

Projekt był realizowany przez 16 wykwalifikowanych specjalistów, zaangażowanych przez Fundację Avalon. Jesteśmy dumni, że przez cały okres trwania przedsięwzięcia zrealizowaliśmy łącznie 7896 godzin zajęć sportowych, w pełni realizując założony cel. 

Prowadzenie regularnych treningów kondycyjnosiłowych i rugby na wózkach miało znaczący wpływ na poprawę formy fizycznej i sprawności osób z niepełnosprawnością, co miało przełożenie nie tylko na ich osiągnięcia sportowe, ale również na codzienność. Zapewnienie kompleksowej opieki wykwalifikowanych trenerów, fizjoterapeutów oraz psychologa sportowego było gwarancją pełnego wsparcia dla wszystkich uczestników projektu w rozwoju ich sportowej formy. 

Na przekór pandemii 

Zagwarantowanie  uczestnikom projektu możliwości trenowania w grupie niewątpliwie wpłynęło na większą szansę poradzenia sobie z trudami społecznego dystansu w niełatwym czasie związanym z pandemią COVID-19. Realizacja projektu w czasie, gdy wszystkie miejsca przeznaczone do treningów były zamknięte, a w szczególności OzN miały bardzo ograniczony dostęp do różnego rodzaju aktywności, była szczególnie trudna. Udało się jednak utrzymać możliwość prowadzenia treningów i zachować ich ciągłość, co miało kluczowe znaczenie, nie tylko dla zdrowia, formy fizycznej, a przede lepszego samopoczucia i większej motywacji uczestników projektu. 

Sport ma wielką moc! Sport między innymi pokazuje, że niepełnosprawność to nie słabość, że determinacja i trening pozwalają osiągać sukcesy. Ponadto, bez względu na niepełnosprawność, sport pozwala budować relacje, ożywiać więzi społeczne, dawać poczucie wartości i rozwijać umiejętność rywalizacji w duchu fair-play. Prawdziwy sport jest jeden! Cieszymy się, że możemy dawać uczestnikom naszych zajęć radość i możliwość sportowego rozwoju. Wystarczy zacząć!  

 

PFRON
Crossfit- PFRON
Crossfit- PFRON