KAMPANIA EXTRASPRAWNI

Kampania EXTRAsprawni 2018 – Czy na pewnie nie chciałbyś być na moim miejscu?

W okresie od 1.01.2018 do 31.03.2019 Fundacja Avalon prowadziła kampanię społeczną EXTRAsprawni – „Czy na pewno nie chciałbyś być na moim miejscu”, współfinansowaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu było upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności. Pokazanie, że osoba z niepełnosprawnością nie jest gorsza od osoby pełnosprawnej. Ma takie same prawa i powinna mieć takie same możliwości rozwoju zarówno w sferze aktywności społecznej jak i chociażby sportowej.

Celem głównym jest pokazanie, że ograniczenia istnieją przede wszystkim w świadomości zarówno osób z niepełnosprawnością jak i pełnosprawnych.

Każdy z bohaterów reprezentuje inny sport.

Przełamują stereotypy – nie wykluczają się z aktywności sportowej, zawodowej i społecznej.
Zależy nam na zmianie postrzegania osób z niepełnosprawnościami jako wykluczonych i pokazaniu odbiorcom, że niepełnosprawnośćnie musi przeszkadzać w rozwijaniu nawet najbardziej ekstremalnych pasji.

Celem projektu jest zmiana postrzegania niepełnosprawności przez ogół społeczeństwa i pokazanie drogi, jaką OzN muszą przejść, ku aktywności, niezależności i życiowej satysfakcji. Projekt ma pokazać, że poprzez aktywność sportową i regularne treningi sportowe OzN mogą funkcjonować w życiu codziennym tak samo jak osoby sprawne.

Ambasadorzy Kampanii EXTRAsprawni

Ideą projektu jest prezentacja aktywności, z pozoru wymagających pełnej sprawności, które jednak
z powodzeniem wykonują osoby niepełnosprawne. Chcemy pokazać, że do osiągnięcia sukcesu i rozwijania własnej pasji wystarczy ciężka praca, wsparcie otoczenia i wytrwały trening.
Ambasadorzy Kampanii EXTRAsprawni to osoby z niepełnosprawnością, które dzięki samozaparciu odniosły sukcesy w sporcie. Ich wzbudzający podziw i szacunek przykład pokazuje, że w sporcie nie ma różnic pomiędzy osobami sprawnymi, a osobami z niepełnosprawnościami.

 

GALERIA ZDJĘĆ