Ogłoszenie – konkurs na wybór agencji – ZAKOŃCZONY

Konkurs został zakończony. Wybrana agencja: Nieagencja sp. z o.o.

Avalon EXTREME – projekt zajmujący się promocją sportów ekstremalnych osób z niepełnosprawnością poszukuje doświadczonej agencji PR/marketing do realizacji kampanii społecznej, współfinansowanej ze środków PFRON, która będzie kontynuacją kampanii prowadzonej przez Fundację w latach 2018 – 2019.

Szczegóły kampanii:

Nazwa kampanii: EXTRAsprawni 2020 – wystarczy zacząć!

Typ kampanii: prowadzona w mediach: telewizja, radio, prasa, Internet.

Cel: Zmiana postrzegania sportu osób z niepełnosprawnością przez osoby sprawne. Projekt ma przekonać osoby sprawne, że sport osób z niepełnosprawnością jest wyczynowy i emocjonujący nie mniej niż sport osób sprawnych. Projekt jest kontynuacją kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację w latach 2018-2019.

Opis: Projekt zakłada produkcję spotów reklamowych emitowanych w telewizji oraz w rozgłośniach radiowych. Kampania prowadzona będzie również w mediach społecznościowych i portalach internetowych.

Oczekiwania od Agencji:

 • przygotowanie strategii kampanii zgodnie z wytycznymi Klienta,
 • kreacja i realizacja spotu reklamowego do TV i radia wg wytycznych Klienta,
 • zaplanowanie emisji i zakup czasu antenowego wg wytycznych Klienta,
 • wykonanie badań docieralności kampanii do grup odbiorców,
 • rzetelność, uczciwość i terminowość,
 • doświadczenie w realizacji kampanii społecznych dla organizacji pozarządowych.

Wybór Agencji będzie się opierał na następujących kryteriach:

 • Doświadczenie branżowe (długość funkcjonowania na rynku) – 0 – 1 pkt. (1 pkt. za doświadczenie powyżej 5 lat na rynku)
 • Doświadczenie agencji w prowadzeniu kampanii społecznych (ilość przeprowadzonych kampanii) – 0 – 3 pkt. (0 pkt. – 0 kampanii, 1 pkt. – 1 kampania, 2 pkt. – 2-3 kampanie, 3 pkt. – powyżej 3 kampanii).
 • Kompleksowość działań (możliwość realizacji wszystkich oczekiwań od Agencji opisanych powyżej) – 0 – 1 pkt. (1 punkt za spełnienie wszystkich oczekiwań)
 • Znajomość działalności Klienta i współpraca w przeszłości – 3 pkt.
 • Kreatywność (pomysł na spot, spełnienie wymogów technicznych) – 0 – 3 pkt. (1 pkt. za najciekawszą propozycję w opinii Klienta, 1 pkt. za zachowanie wymogów technicznych, 1 pkt. za dodatkowe propozycje rozwinięcia spotów).

Oferty, które nie będą brane pod uwagę:

 • oferty od osób / firm  nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie PR, Marketing,
 • brak portfolio w ofercie,
 • brak doświadczenia w zakresie PR / Marketing.

Swoje oferty wraz z portfolio prosimy wysyłać na adres: [email protected]

Więcej informacji na temat charakteru, założeń i budżetu kampanii zostanie przekazane Agencji na indywidualnym spotkaniu.

Oferty zbierane będą do 01.06.2020r.

Wybór Agencji zostanie dokonany najpóźniej do 05.06.2020r.

Kampania jest współfinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.