To już dziś – dla nas najważniejszy dzień w roku

3 grudnia – MIĘDZYNARODOWY DZIEN OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ang.International Day of Persons with Disabilities) – święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku (rezolucja 47/3) na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992). 

Ważny czas – celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. 

Myśl przewodnia rezolucji to pełne prawo OzN do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym. 

Powinniśmy pamiętać o tym przez cały rok, ale dzisiejsze święto to dobra okazja, by o tym przypomnieć. Społeczeństwo tworzymy WSZYSCY-niezależnie od sprawności. 

Wszyscy chcemy żyć godnie, spełniać się. 

Wszyscy mamy marzenia i słabości. 

Zapytaliśmy o to Naszych podopiecznych i Ambasadorów, osób z którymi jesteśmy na co dzień, zobaczcie: 

Wszystkim EXTRAsprawnymoraz ich rodzinom życzymy dobrej formy, apetytu na życie, sukcesów i realizacji wszystkich marzeń i  EXTRA planów! 🙂

EXTRASPRAWNI – Wystarczy zacząć