„Aktywni z Avalon” – nowy projekt!

Kobieta na wózku znajduje się przed przyrządem do ćwiczenia ramion. Po lewej stoi dwóch mężczyzn i po prawej trzeci z rospostartymi na bok rękami pokazuje jak ćwiczyć.

Szkolenia sportowe “Aktywni z Avalon” dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami 

Avalon Extreme we współpracy z Mazowieckim Centrum Pomocy Społecznej startuje z nowym projektem na terenie województwa mazowieckiego. Trenerzy, instruktorzy oraz inne osoby będą mogli wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu z zakresu prowadzenia treningu kondycyjno-siłowego z udziałem osób z niepełnosprawnościami. 

Gdzie będą odbywać się szkolenia?  

Szkolenia prowadzone przez certyfikowanego instruktora sportu osób z niepełnosprawnością, który ma wieloletnie doświadczenie w pracy, będą odbywać się na terenie Warszawy oraz w 10 mazowieckich powiatach: pruszkowskim, piaseczyńskim, otwockim, płockim, wołomińskim, legionowskim, nowodworskim, siedleckim, ostrołęckim i grodzkim. W trakcie trwania całego projektu zostanie przeprowadzonych 20 szkoleń dla łącznie 100 osób.   

Wszystkie spotkania będą odbywać się w obiektach sportowych takich jak: siłownie, kluby oraz sale treningowe. Miejsca te będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod kątem dostępności architektonicznej.  

Dołącz już dziś!  

Szkolenia skierowane są do pracowników i kadry trenerskiej obiektów sportowych, członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów oraz wolontariuszy. Zaproszeni są wszyscy, którzy chcą nabyć nowe, praktyczne umiejętności w przedmiocie treningów OzN, ich specjalnych potrzeb i predyspozycji do uprawiania sportu, tym samym przyczyniając się do zwiększenia dostępności w zakresie aktywności fizycznej OzN. Szkolenie trwa dwa dni i podzielone jest na część merytoryczną i praktyczną. Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikat.  

Celem projektu jest przybliżenie uczestnikom specyfiki pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz form zaspokajania ich potrzeb w przypadku aktywności sportowej. Uczestnicy projektu zdobywają niezbędną wiedzę w tym zakresie, przełamują bariery i pozbywają się niepewności, które mogłyby kształtować w nich lęk lub ograniczenia wobec prowadzenia treningu z udziałem osób doświadczających w różnym stopniu niepełnosprawności. Projekt przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia dostępności oferty obiektów sportowych, dzięki czemu więcej osób będzie mogło aktywnie spędzać czas, dbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: [email protected] 

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.