EXTRASPOT

Mapa Dostępności Ośrodków Sportowych Fundacji Avalon EXTRAspot to wyjątkowa inicjatywa umożliwiająca łatwe wyszukiwanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obiektów treningowych w całej Polsce.

Na Mapie za pomocą Znaków Dostępności Fundacji Avalon oznaczamy dostosowane placówki sportowe – wakeparki, siłownie, kluby sportowe, tory gokartowe oraz przeszkoloną kadrę trenerską z tych dyscyplin, posiadającą doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. EXTRAspot nie przewiduje ograniczeń co do dyscyplin sportowych, które są systematycznie dodawane do niej.

WYSZUKAJ OBIEKT

DOSTĘPNE DYSCYPLINY SPORTOWE

Kryteria dostępności Fundacji AVALON

Kryteria dostępności opracowane zostały we współpracy z trenerami oraz osobami z niepełnosprawnościami. Są to wytyczne, jakie dostosowany obiekt sportowy powinien spełniać, by mogła z niego skorzystać osoba z niepełnosprawnością.

Pojawiaj się w nich informacje o przeszkolonej i przygotowanej do pracy z OzN kadrze trenerskiej i rodzaju zajęć – indywidualnych lub grupowych.

Wyróżniliśmy również kryteria związane z dostosowaniem architektonicznym, czyli te które wiążą się z: odpowiednią szerokością drzwi i innych przestrzeni komunikacyjnych, informacja o dostępności podjazdów, automatycznych drzwi, windy, poręczy, pochylni, dostępem miejsca parkingowe dla OzN. W przypadku dostosowanego obiektu sportowego nie mniej ważna jest także dostosowana toaleta i możliwość skorzystania z szatni do przygotowania się do zajęć.

Ważne są także dostosowania dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną: informacja wizualna, dotykowa i dźwiękowa, w tym m.in. dotykowe oznaczenie pomieszczeń, przejrzyste i wyraźne tablice informacyjne, oznaczenia schodów.

Wzięliśmy także pod uwagę kryteria dodatkowe, które coraz częściej pojawiają się w obiektach sportowych. Są to m.in.: asystent/ wolontariusz OzN, wspierający podczas ćwiczeń.

Wykwalifikowana kadra trenerska

Zajęcia grupowe dla OzN

Przystosowana szatnia

Przystosowana łazienka

Ułatwienia dostępu dla wózków

Dostępność dla osób niedowidzących i niewidzących

Dostępność dla osób niedosłyszących i niesłyszących

Asystent OzN / Wolontariusz