To już dziś – dla nas najważniejszy dzień w roku

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami (ang.International Day of Persons with Disabilities) to święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku (rezolucja 47/3) na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992).

Zwiększanie świadomości publicznej

Myśl przewodnia rezolucji ONZ to pełne prawo OzN do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Celem obchodów 3 grudnia jest przybliżenie społeczeństwu problemów OzN, są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z angażowania OzN w życie polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne.

O czym marzymy?

O prawach OzN powinniśmy pamiętać o tym przez cały rok, ale dzisiejsze święto to dobra okazja, by o tym przypomnieć. Społeczeństwo tworzymy WSZYSCY – niezależnie od sprawności.

Wszyscy chcemy żyć godnie, spełniać się.

Wszyscy mamy marzenia i słabości.

Zapytaliśmy o to naszych podopiecznych i Ambasadorów, osób, z którymi jesteśmy na co dzień, zobaczcie:

 

 

Wszystkim EXTRAsprawnym oraz ich rodzinom życzymy dobrej formy, apetytu na życie, sukcesów i realizacji wszystkich marzeń i EXTRA planów!

 

EXTRASPRAWNI – Wystarczy zacząć