Dla prasy

EXTRAsprawni 2019 – prawdziwy sport jest jeden”

Kampania społeczna współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


EXTRAsprawni 2019 – prawdziwy sport jest jeden”

Kampania społeczna współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


EXTRAsprawni 2019 – prawdziwy sport jest jeden”

Kampania społeczna współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.